+1 vote
122 views
in Grammar by (160 points)

2 Answers

+2 votes
by (7.4k points)
selected by
 
Best answer
Koska kyseessä on predikatiivilause ja kuppi on yksi, konkreettinen esine eikä esimerkiksi nestettä tai ruokaa.

Tässä on lisää esimerkkejä: http://randomfinnishlesson.blogspot.com/2018/12/when-to-use-nominative-case-in-negative.html
+3 votes
by (650 points)
Sääntö "partitiivi negatiivisessa lauseessa" koskee objektia, mutta ei predikatiivia. Esimerkkilauseessa ei ole objektia, sillä olla-verbi ei saa koskaan objektia. Lauseen sana ruma on predikatiivi. Predikatiivin sija ei riipu siitä, onko lause positiivinen tai negatiivinen, vaan predikaatin sija määräytyy lauseen subjektin mukaan.
Get answers to your Finnish language questions for free!
A free registration is needed to ask your questions.
Join more than 130 other users!
...