+2 votes
99 views
in Grammar by (560 points)
edited by
”Joskus sitä tarvitsee vaihtelua.”

Tietääkseni tämä ”sitä” esiintyy etenkin puhutussa kielessä. Miten lauseen merkitys ja sävy muuttuvat, jos ”sitä” poistetaan?

1 Answer

+4 votes
by (520 points)
selected by
 
Best answer
Olet oikeassa, "sitä"-muoto on puhekielinen. Merkitys ei muutu, vaikka "sitä" poistetaan. Silloin lause on vain vähän kirjakielisempi.
Get answers to your Finnish language questions for free!
A free registration is needed to ask your questions.
Join more than 130 other users!
...