+1 vote
148 views
in Grammar by (560 points)
retagged by
Olen huomannut, että puhekielessä käytetään konjunktiota ”että” muissa tehtävissä kuin kirjoitetussa kielessä, muun muassa kun sanotaan sama asia uudelleen eri sanoin.

Tässä esimerkki:

”Se ei varmaan näytä miltää, ku se on mustavalkonen, et pitäis olla värikopio.”

Voisiko joku antaa lisää esimerkkejä tästä? Ymmärrän kyllä esimerkin, mutta en ole varma siitä, miten käyttäisin sitä juuri parafraaseissa.

2 Answers

+1 vote
by (1.4k points)
selected by
 
Best answer
VISKissä on lisää esimerkkejä: http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=1032
–1 vote
by (1.1k points)
Se on vain puhekielen täytesana, ja muitakin käytetään: (Niin) Että menehän nyt siitä. Joten alahan laputtaa. Eli ala painua. Vertaa engl. so.
Get answers to your Finnish language questions for free!
A free registration is needed to ask your questions.
Join more than 130 other users!
...